Øget selv-aktualisering: Transcendental Meditation i forhold til andre meditations-teknikker

E23-Self-actualization

Statistiske meta-analyser af 42 uafhængige undersøgelser viser at brugen af Transcendental Meditation øgede selvaktualisering omkring tre gange så meget, som kontemplation, koncentration, og andre teknikker.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 6: 189–248, 1991

Øget selv-aktualisering blandt universitetsstuderende

E24-Increased-Self-Develop

Universitetsstuderende der anvendte Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, øgede deres score markant m.h.t. ego-udvikling, målt efter deres dimission, i modsætning til kontrolgruppen af studerende ved tre andre universiteter.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Styrket selvopfattelse

E22-Incr-Strength-Self-ConcEfter en måneds udøvelse af Transcendental Meditation havde deltagerne opnået en mere veldefineret selv-opfattelse i forhold til en gruppe sammenlignelige kontrolpersoner. De rapporterede også at deres ”indre” selv var nærmere deres ”ideelle” selv.Ref.British Journal of Psychology 73: 57–68, 1982

Selvudvikling hos fængselsindsatte

R18-Incr-Self-Devel-v1Indsatte i særligt sikrede fængsler som lærte TM-teknikken, viste øget selv-udvikling (ego udvikling), sammenlignet med kontrolgruppen.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 127–160, 2003

Øget selv-aktualisering og personlig udvikling

E27-Increased-PersonalDevl-v1I forhold til studerende fra et andet universitet øgede universitetsstuderende der lærte TM-teknikken, deres score signifikant på tre områder indenfor personlig udvikling og psykisk sundhed: kreativitet, autonomi og åndelig udvikling. Deltagerne i TM-Sidhi programmet opnåede signifikant højere score m.h.t. velvære og psykologisk integration, sammenlignet med kontrolgruppen.Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Hvad siger medierne om TM?