GRATIS TM ORIENTERINGS-MØDE

Nuuk

Vælg en anden by

Maharishi Mahesh Yogi Grundlægger
Siden Maharishi Mahesh Yogi bragte TM til Vesten i 1958, har over 10 millioner mennesker fra hele verden lært metoden.

Aktivér kroppens evne til at helbrede sig selv

Vores krop er i stand til at helbrede sig selv i langt højere grad end vi tror.  Det at transcendere er et effektivt middel til at aktivere kroppens iboende evne til at helbrede sig selv. Og at det er nemmere end man hidtil har ment, dokumenterer over 380 publicerede undersøgelser og 6 millioner TM-udøvere fra hele verden, heraf 45.000 i Danmark. Men det kræver den rette metode og instruktion.

Rigtig meditation er let, behagelig, naturlig og meget effektiv. De fleste mennesker tror at meditation involverer en form for mental kontrol, at man skal tvinge sindet til at være stille ved at koncentrere sig (på vejrtrækningen, på en lyd eller på at "være tilstede i nuet"). Koncentration går imod sindets natur og er ikke behageligt. TM, derimod, er meget let og behagelig og alle kan lære det.

En enkel mental teknik med dybtgående fysiologiske virkninger

At transcendere = meget mere end afslapning

Meditation bliver stadig mere populært som et middel til at tackle stress, og oplevelsen af at transcendere virker langt dybere end almindelig afslapning. Desværre har kendskabet til hvordan man transcenderer stort set været gået tabt. Gamle tekster fra verdens ældste videnstradition beskriver det at transcendere som den højeste menneskelige erfaring og afgørende for vores fulde menneskelige udvikling. I dag kan moderne videnskab bekræfte det ved at måle hvad der sker i krop og hjernen under Transcendental Meditation:

1. Dyb hvile: meget dybere end almindelig afslapning
2. Indre ro og glæde: et signifikant fald i stresshormoner og øgning af lykkehormoner (serotonin)
3. Holistisk udvikling af hjernen: kohærente hjernebølger målt med EEG.

Det betyder – alt andet lige – at TM indvirker på mange områder af livet.

At transcendere = dyb hvile

Når sindet transcenderer den fineste tankeimpuls, kommer det i en tilstand af indre stilhed. Og det sker på en fuldstændig naturlig og uanstrengt måde. Vi kan ikke tvinge sindet til at være stille – og det behøver vi heller ikke. Med den rette metode falder sindet til ro af sig selv. Når sindet transcenderer, kommer kroppen også i en dybt afslappet tilstand – og det langt hurtigere end når vi sover.

Den hvile man får under TM, er dybere end hvilen under almindelig afslapning med lukkede øjne. Den adskiller sig fra den hvile man får når man sover, ved at man forbliver vågen og med en kohærent hjernefunktion. Det kaldes en tilstand af hvilende årvågenhed.

Over 30 undersøgelser fra hele verden har bekræftet den dybe hvile og afslapning kroppen får under TM. Og den dybe hvile aktiverer kroppens evne til at helbrede sig selv. Afslapningen giver kroppen mulighed for at fjerne spændinger og træthed der har akkumuleret sig.

cnn storyResultaterne er tit tydeligst for de, der har allermest brug for det. En undersøgelse af krigsveteraner fra Iraq-krigen viste en bedring på 50% for PTSD og depression allerede efter 8 ugers TM-udøvelse.Ref: Resultaterne var så bemærkelsesværdige at CNN lavede en dokumentar om det på den amerikanske “Veteran’s Day”. (Se CNN video.)
Undersøgelsen var endnu en bekræftelse af en undersøgelse af Vietnam-veteraner, der blev lavet for 25 år siden.

PTSD,-anxiety,-depression

I den undersøgelse så man så stor en reduktion hos TM-gruppen (for PTSD, angst, depression, søvnløshed mm.) at efter kun 3 måneder, følte 70% af krigs-veteranerne ikke behov for yderligere behandling. Kontrolgruppen, der modtog almindelig psykoterapi, viste ikke nogen fremgang.Ref.
Det er mennesker med langt større problemer end de fleste af os. Men hvis TM kan hjælpe folk, der er så langt ude, må man formode at TM kan hjælpe mange andre.
Videoen herunder viser flere eksempler på hvor effektfuld TM kan være for folk der lider af traumatisk stress. Den viser hvorfor flere og flere forskere, undervisere, kendte og offentlige myndigheder støtter brugen af TM.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Stress forstyrrer hjernens normale måde at fungere på og forårsager blandt andet et fald i produktionen af “lykke-hormonet,” serotonin. Mangel på serotonin påvirker ikke kun vores indre oplevelse af lykke, men forbindes også med migræne, søvnforstyrrelse, angst, vredesudbrud, Alzheimers, spiseforstyrrelser, afhængighed og meget andet. Man kan prøve at påvirke serotonin kunstigt, (som antidepressanter gør), men det behandler kun symptomerne, ikke det underliggende problem.

serotoninErfaringen af at transcendere aktiverer kroppens evne til at helbrede sig selv, så hjernen kan fungere normalt. Resultatet? Øget serotonin-produktion – på en fuldstændig naturlig måde under TM, og med tiden også udenfor meditationen.Ref.

At transcendere = målelig udvikling af hjernen

At transcendere har ikke kun en indflydelse på vores helbred, vores velbefindende, vores selvværd og vores relationer, det påvirker også vores hjernes udvikling, selv hos voksne, hvis hjerner ellers siges at være fuldt udviklede. Hvordan kan en enkel erfaring påvirke hjernen på en måde der ellers ikke anses for at være mulig (som reduktion af ADHD, øget IQ og øget kreativitet hos voksne m.m.)? Det kræver lidt mere forklaring (se At transcendere = den højeste menneskelige erfaring).

Men virkningerne kan måles, for eksempel som hjernekohærens målt  med EEG.

Når en del af vores hjerne er aktiv, kan den elektriske aktivitet måles med et elektroencepfalogram (EEG) og resultatet  vises som bølgefunktioner. Nu om dage kan man sende signalerne fra forskellige dele af hjernen til en computer og matematisk beregne i hvor høj grad de ligner hinanden eller er kohærente. En høj grad af kohærens betyder at de forskellige områder af hjernen arbejder sammen som en helhed. At transcendere er fundamentalt set en erfaring af enhed (mere om det på: At transcendere = den højeste menneskelige erfaring). Og det kan måles direkte i hjernen. I videoen kan man se, hvordan hjernekohærensen øges maksimalt under TM.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Jo mere hjernen oplever høj kohærens, jo mere bliver den vant til at fungere på en mere optimalt og kohærent måde, også uden for meditationen. En højere kohærens kan sættes i forbindelse med en højere IQ, mere kreativitet, mere følelsesmæssig stabilitet, bedre reflekser og en mere etisk tankegang m.m. (Se at transcendere = udvikling af hjernen).

Hvordan kan jeg lære at transcendere?

Rigtig meditation er uanstrengt og behagelig at praktisere – alle kan lære det og resultaterne kommer fra starten

David-Lynch-Russell-BrandErfaringen af at transcendere kan kun opnås på en naturlig og uanstrengt måde. Det er en erfaring af indre stilhed og den kan ikke opnås ved at prøve på at være stille. Jo mere man prøver, jo mere holder det sindet aktivt. Det er derfor de fleste meditations-former der kræver koncentration, ikke har den store effekt.

Transcendental Meditation læres individuelt af professionelt uddannede lærere der er i stand til at instruere alle i at transcendere. Undervisningen i selve metoden foregår på møder af 1-2 timers varighed – over 4 på hinanden følgende dage. Dette grundkursus efterfølges af et opfølgningsprogram der sikrer en fortsat korrekt udøvelse.

Har du en times tid eller to til at finde ud af hvordan alting kan blive bedre?

På disse links kan du finde mere information om hvad TM er, hvordan teknikken virker og hvordan du kan lære TM.  Men det første skridt er at deltage i et gratis og uforpligtende orienteringsmøde. Sådanne møder arrangeres jævnligt mange forskellige steder i Danmark (se tid og sted for gratis orienteringsmøder).

TM i pressen

Lær Transcendental Meditation i Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 3900 Nuuk Grønland Klik her for et kort

GRATIS TM ORIENTERINGS-MØDE

Møderne er gratis, men pladsen er begrænset. Tilmeld dig nu.

Desværre er der ikke planlagt info-møder i dit område lige nu, men vi vil meget gerne holde dig orienteret om nye møder.
Få besked Få besked ×

Nuuk TM kursus-sted

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 3900 Nuuk Grønland

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andre mødesteder i Danmark

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map