Lavere blodtryk hos personer med forhøjet blodtryk

H37-BP-Meta-AnalysisDenne meta-analyse omfattede 107 publiserede undersøgelser af reduktion af stress og blodtryk, deriblandt 17 undersøgelser med 23 sammenligninger af behandlinger af 960 forsøgspersoner. De opfyldte kriterier for veltilrettelagte, randomiserede og kontrollerede forsøg, med adskillige undersøgelser i hver behandlingskategori for patienter med forhøjet blodtryk. Kun Transcendental Meditations indvirkning på forhøjet blodtryk viste sig at være statistisk signifikant (p=.0002). Ref. Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007. For hele artiklen, klik her.

Meta-Analyse: Nedsat systolisk blodtryk

H39-Decreased-Systolic-BP-MetaDenne undersøgelse var en a meta-analyse, der sammenlignede virkningerne af alle offentliggjorte randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser af virkningerne af Transcendental Meditation på blodtrykket, omfattende ni undersøgelser med 711 forsøgspersoner. Man fandt, at Transcendental Meditation havde en statistisk signifikant virkning på reduktion af systolisk blodtryk. I de tre mest velplanlagte undersøgelser var resultaterne lidt bedre, hvilket yderligere viser virkningernes store betydning. Ref. American Journal of Hypertension 21: 310–316, 2008

Lavere systolisk blodtryk hos patienter med hjerte-kar-sygdomme

H35-Reduced-Blood-Pressure-CHDDette randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg omfattende personer med stabil hjerte-kar-sygdom konkluderede at 16 ugers udøvelse af Transcendental Meditation, i modsætning til deltagelse i et sundhedskursus, førte til ent signifikant lavere systolisk blodtryk. Forhøjet blodtryk er en faktor ved ‘stofskiftesyndromet’, der ofte sættes i forbindelse med overvægt, insulin-resistens og hyperlipidemia (for meget fedt i blodet). Dette syndrom er en risikofaktor for hjerte-kar-sygdom og dermed forbundet dødelighed. Ref. Archives of Internal Medicine 166: 1218–1224, 2006

Reduktion af forhøjet blodtryk

H15-High-Bld-PressurePatienter med forhøjet blodtryk, der lærte Transcendental Meditation, udviste et signifikant fald i systolisk og diastolisk blodtryk efter tre måneder, i modsætning til patienter, der var blevet tilfældigt udvalgt til at lære en kontrolteknik eller modtog undervisning i at reducere blodtrykket ved hjælp af kost og motion. Ref. Hypertension 26: 820–827, 1995

Hvad siger medierne om TM?