GRATIS TM INTRO FOREDRAG

Find din nærmeste TM center nederst på denne side.

Maharishi Mahesh Yogi Grundlægger
Siden Maharishi Mahesh Yogi bragte TM til vesten i 1958, har mere end 6 millioner mennesker over hele verden lært metoden.

Aktivér kroppens evne til at helbrede sig selv

Vores krop er i stand til at helbrede sig selv i langt højere grad end vi tror.  Det at transcendere er et effektivt middel til at aktivere kroppens iboende evne til at helbrede sig selv. Og at dette er meget nemmere end man hidtil har troet, bekræfter 600 videnskabelige undersøgelser og 6 millioner TM-udøvere over hele verden, heraf 45.000 i Danmark. Men det kræver den rette metode og instruktion.

Sand meditation er let, behagelig, naturlig og meget effektiv. De fleste mennesker tror at meditation involverer en form for mental kontrol, at man skal tvinge sindet til at være stille ved at koncentrere sig (på vejrtrækningen, en lyd eller på at "være tilstede i nuet"). Koncentration går imod sindets natur og er ikke behagelig. TM, derimod, er meget let og behagelig og kan læres af alle.

En enkel mental teknik med dybtgående fysiologiske virkninger graph1

At transcendere = meget mere end afslapning

Meditation bliver stadig mere populært som et middel til at tackle stress, og oplevelsen af at transcendere virke langt dybere end almindelig afslapning. Desværre har kendskabet til hvordan man transcenderer stort set været gået tabt indtil nyere tid. De gamle tekster fra verdens ældste videnstradition beskriver det at transcendere som den højeste menneskelige erfaring og afgørende for vores fulde menneskelige udvikling. I dag kan moderne videnskab bekræfte dette ved at måle hvad der sker i kroppen og hjernen under Transcendental Meditation:

1. Dyb hvile: meget dybere end almindelig afslapning
2. Indre fred og lykke: et signifikant fald i stresshormoner og øgning af lykkehormoner (serotonin)
3. Holistisk udvikling af hjernen: kohærente hjernebølgerne  målt med EEG.

Det betyder, alt andet lige, at TM indvirker på mange områder af livet.

At transcendere = dyb hvile

Når sindet transcenderer den fineste tankeimpuls, kommer det i en tilstand af indre stilhed. Og det sker på en fuldstændig naturlig og uanstrengt måde. Vi kan ikke tvinge sindet til at blive stille – og det behøver vi heller ikke. Med den rette metode stilner sindet sig selv. Når sindet transcenderer, kommer kroppen også i en dybt afslappet tilstand – og det sker langt hurtigere end under søvn.

Den hvile man får under TM er dybere end hvilen under almindelig afslapning med lukkede øjne. Den adskiller sig fra den hvile man får når man sover, ved at man forbliver vågen og med en kohærent hjernefunktion. Det kaldes en tilstand af hvilende årvågenhed.

Over 30 undersøgelser fra hele verden har bekræftet den dybe hvile og afslapning kroppen får under TM. Og den dybe hvile aktiverer kroppens evne til at helbrede sig selv. Afslapningen giver kroppen mulighed for at fjerne spændinger og træthed der har akkumuleret sig.

cnn storyResultaterne er tit tydeligst for dem, der har allermest brug for det. En undersøgelse af krigsveteraner fra Iraq-krigen viste en bedring på 50% for PTSD og depression allerede efter 8 ugers TM-udøvelse.Ref: Journal of Counseling and Development 64: 212–215. Resultaterne var så bemærkelsesværdige at CNN lavede en dokumentar om det på den amerikanske “Veteran’s Day”. (Se CNN video.)
Undersøgelsen var endnu en bekræftelse af en undersøgelse af Vietnam-veteraner, der blev lavet for 25 år siden.

PTSD,-anxiety,-depression

I den undersøgelse så man så stor en reduktion hos TM-gruppen (for PTSD, angst, depression, søvnløshed mm.) at efter kun 3 måneder, følte 70% af krigs-veteranerne ikke behov for yderligere behandling. Kontrolgruppen, der modtog almindelig psykoterapi, viste ikke nogen fremgang.Ref.Military Medicine, june 2011
Det er mennesker med langt større problemer end de fleste af os. Hvis TM kan hjælpe folk, der er så langt ude, må man formode at TM kan hjælpe mange andre.
Videoen herunder viser flere eksempler på hvor effektfuld TM kan være for folk, der lider af traumatisk stress. Den viser hvorfor flere og flere forskere, undervisere, kendte og offentlige mybdigheder støtter brugen af TM.

Stress forstyrrer hjernens normale måde at fungere på og forårsager blandt andet et fald i produktionen af “lykke-hormonet,” serotonin. Mangel på serotonin påvirker ikke kun vores indre oplevelse af lykke, men forbindes også med migræne, søvnforstyrrelse, angst, vredesudbrud, Alzheimers, spiseforstyrrelser, afhængighed og meget andet. Man kan prøve at påvirke serotonin kunstigt, (som antidepressanter gør), men det behandler kun symptomerne, ikke det underliggende problem.

serotoninErfaringen af at transcendere aktiverer kroppens evne til at helbrede sig selv, så hjernen kan fungere normalt. Resultatet? Øget serotonin-produktion – på en fuldstændig naturlig måde under TM, og med tiden også udenfor meditationen.Ref.BUJATTI, M., og RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976

At transcendere = målbar udvikling af hjernen

At transcendere har ikke kun en indflydelse på vores helbred, vores velbefindende, vores selvværd og vores relationer, det påvirker også vores hjernes udvikling, selv hos voksne, hvis hjerner ellers siges at være fuldt udviklede. Hvordan kan en enkel erfaring påvirke hjernen på en måde der ellers ikke anses for at være mulig (som reduktion af ADHD, øget IQ og øget kreativitet hos voksne m.m.)? Det kræver lidt mere forklaring (se At transcendere = den højeste menneskelige erfaring).

Men virkningerne kan måles, for eksempel som hjernekohærens målt  med EEG.

Hver gang en del af vores hjerne er aktiv, kan den elektriske aktivitet måles med et elektroencepfalogram (EEG) og resultaterne kan vises som bølgefunktioner. Nu om dage kan man sende to af disse bølger fra forskellige dele af hjernen til en computer og matematisk beregne i hvor høj grad de ligner hinanden eller er kohærente. En høj grad af kohærens betyder at de forskellige områder af hjernen arbejder sammen som en helhed. At transcendere er fundamentalt set en erfaring af enhed (mere information på: At transcendere = den højeste menneskelige erfaring). Og det kan måles direkte i hjernen. I videoen kan man se, hvordan kohærensen øges maksimalt under TM.

Jo mere hjernen oplever høj kohærens, jo mere bliver den vant til at fungere mere optimalt og kohærensen øges, også uden for meditationen. En højere kohærens sættes i forbindelse med en højere IQ, mere kreativitet, mere følelsesmæssig stabilitet, bedre reflekser og en mere etisk tankegang m.m. (For mere information se at transcendere = udvikling af hjernen).

Hvordan kan jeg lære at transcendere?

Rigtig meditation er uanstrengt og behagelig at praktisere – alle kan lære det og der kommer resultater fra starten

David-Lynch-Russell-BrandErfaringen af at transcendere kan kun opnås på en naturlig og uanstrengt måde. Det er en erfaring af indre stilhed og den kan ikke opnås ved at prøve på at være stille. Jo mere man prøver, jo mere holder det sindet aktivt. Det er derfor de fleste meditations-former der kræver koncentration, ikke har den store effekt.

Transcendental Meditation læres individuelt af professionelt uddannede lærere der er i stand til at instruere alle i at transcendere. Undervisningen i selve metoden foregår på møder af 1-2 timers varighed – over 4 på hinanden følgende dage. Dette grundkursus efterfølges af et opfølgningsprogram der sikrer en fortsat korrekt udøvelse.

Har du en times tid eller to til at finde ud af hvordan alting kan blive bedre?

På disse links kan du finde mere information om hvad TM er, hvordan teknikken virker og hvordan du kan lære TM.  Men det første skridt er at deltage i et gratis og uforpligtende orienteringsmøde. Sådanne møder arrangeres jævnligt mange forskellige steder i Danmark (se tid og sted for gratis orienteringsmøder).

Det siger medierne om TM

Meld dig til et gratis og uforpligtende orienteringsmøde