Hvad siger folk
om TM

Min bedste investering

TM er en uundværlig følgesvend i mit dagligliv. Teknikken hjælper mig til at slappe af og har hjulpet mig med at slippe af med angst og depression. Desuden giver den mig energi og velvære og har bragt mig mit livs største åndelige oplevelser.

L F

Positive virkninger denne person OM AT LÆRE TM
 • Roligere
 • Større følelsesmæssig stabilitet
 • Depression
 • Angst
 • Mere energi
 • Mere vitalitet
 • Et generelt bedre helbred
 • Vær dig selv
 • UDVIKLING AF HJERNEN
 • Føler mig mere forbundet med andre
 • Færre konflikter
 • Flere åndelige erfaringer
 • Føler mig mere forbundet med naturen
 • Større medgang og held

En meget god investering

Jeg får mere energi og en klarere hjerne, hvis man kan sige det. Mine tanker bliver klarere og hurtigere. Jeg lærte TM, fordi jeg fik kraniebrud ved et trafikuheld, og det har givet mig epilepsi, som jeg tager medicin for. TM fjerne trætheden fra medicinen og giver mig min oprindelige energi tilbage og forbedrer min arbejdsevne (jeg er forsker).

C O, Rørvig

Positive virkninger denne person OM AT LÆRE TM