GRATIS TM ORIENTERINGS-MØDE

Find dit nærmeste TM-kursussted nederst på denne side.

At transcendere = at være sig selv

Gratis orienteringsmøde. Pladsen er begrænset. Find et orienteringsmøde i nærheden af dig (på kortet nederst på siden) for at tilmelde dig.


Erfaringer for 6 millioner TM-udøvere over hele verden – foruden 380 publicerede undersøgelser lavet over de sidste 40 år – viser at TM er en af de undersøgte metoder der har mest succes med at reducere stress, har en signifikant gunstig effekt på depression, angst, søvnløshed, ADHD, forhøjet blodtryk, kolesterol, diabetes, fibromyalgi m.m. Desuden ser TM ud til at styrke selvtilliden og udfolde den enkeltes kreative potentiale.

At transcendere = meget mere end afslapning

girl meditating

Meditation bliver stadig mere populært som et middel til at tackle stress, men oplevelsen af at transcendere har en langt mere dybtgående effekt end almindelig afslapning. Desværre har kendskabet til hvordan man transcenderer været gået i glemmebogen indtil for nylig. Gamle tekster fra verdens ældste videnstradition beskriver det at transcendere som den højeste menneskelige erfaring og afgørende for vores fulde udvikling som mennesker. I dag kan det bekræftes ved hjælp af videnskabelige metoder – ved at måle hvad der sker i krop og hjerne under TM:

1. En dyb hviletilstand: meget dybere end almindelig afslapning
2. Indre fred og lykke: et signifikant fald i stress hormoner og øgning af lykke hormoner
3. At transcendere = at være sig selv

At transcendere = dyb hvile

Når sindet transcenderer den fineste tankeimpuls, kommer det i en tilstand af indre stilhed – og det på en fuldstændig naturlig og uanstrengt måde. Vi kan ikke tvinge sindet til at blive stille og det behøver vi heller ikke. Med den rette metode falder sindet til ro af sig selv. Når sindet transcenderer, kommer kroppen også i en dybt afslappet tilstand og det sker langt hurtigere end under søvn.

deeprest

Den hvile man får under TM er ofte dybere end hvilen under almindelig afslapning med lukkede øjne og adskiller sig fra den hvile man får når man sover, ved at man forbliver vågen og med en kohærent hjernefunktion. Det kaldes en tilstand af hvilende årvågenhed.Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970
Scientific American 226:84-90 1972 Over
 30 undersøgelser fra hele verden har bekræftet den dybe hvile og afslapning kroppen får under TM. Den dybe hvile aktiverer kroppens evne til at helbrede sig selv. Afslapning giver kroppen mulighed for at skille sig af med akkumuleret træthed og spændinger.

At transcendere = at være sig selv

Jo mere sindet kan have  oplevelsen af at komme hjem – af at være sig selv – jo mere kan vi være os selv, hele tiden

I tidens løb har mange vise lærere undervist i det samme om vejen til succes i livet: “Kend dig selv” eller “Vær dig selv”. Begge dele betyder faktisk det samme. I praksis er det dog ikke helt så nemt. Mange mennesker kan leve et helt liv uden nogensinde at have en oplevelse af at kende sig selv.

Hvad vil det sige at kende sig selv – at være sig selv?

01I hverdagen er vores opmærksomhed rettet mod noget andet end os selv, mod noget vi ser, hører, føler eller tænker. Fra vi vågner om morgenen til vi falder i søvn om aftenen tænker og oplever vi konstant, uden at tage os tid til bare at være med os selv. Den der kender (jeg er), kender ikke sig selv.

Så hvordan kan den der kender, kende sig selv? Ved at vende opmærksomheden indad i stedet for udad.

02Sindet vil bevæge sig indad når der ikke er noget der trækker opmærksomheden udad. Det vil sige ingen sansepåvirkning, ingen gøren, ingen tanker, bare en tilstand af ren “væren” – væren sig selv. At kende sig selv er det samme som at være sig selv.

Men hvordan kommer vi i den tilstand? Det er let at lade være med at se eller gøre noget, man sætter sig bare med lukkede øjne. Men ikke at tænke!!! Alle der har forsøgt at lade være med at tænke, ved at det er meget vanskeligt, for jo mere man prøver på ikke at tænke, jo mere tænker man.

Det er her meditation er blevet afsporet, ved at folk er begyndt at prøve på at komme i den tilstand.

Transcendental Meditation er genopdagelsen af en urgammel teknik der involverer en fuldstændigt naturlig proces. Med den rette metode og med den rette vejledning behøver man ikke at prøve på at komme derhen, sindet bevæger sig derhen af sig selv, fordi der ikke er noget det ønsker sig mere end at komme derhen. For sindet er det at komme hjem (Se Hvordan Maharishi opdagede TM-teknikken). Det, at TM er let og uanstrengt, er ikke kun en behagelig bivirkning, det er den eneste effektive måde at erfare tilstanden af ren væren på.

Essensen af Maharishis lære er at sand meditation er præcis det modsatte af det, som mange mennesker forstår ved “meditation,” nemlig en form for koncentration eller kontrol af sindet. Hvis vi anstrenger os det mindste, hvad de fleste koncentrations-teknikker kræver, holder vi sindet aktivt og det forhindrer det faktisk i at transcendere tanken og erfare den rene stilhed.

Men en certificeret TM-lærer kan instruere enhver, så vedkommende når tilstanden af transcendens, og derefter instruere personen i at lade sindet vende tilbage til den tilstand igen, fuldstændigt naturligt, uanstrengt og spontant.

Hvad er effekten af den regelmæssige gentagelse af den erfaring?


03
Hvis vi jævnligt gentager erfaringen af at være os selv med TM, bliver sindet vant til den oplevelse, selv når vi er aktive. Med tiden udvikler vi en tilstand hvor det aldrig forsvinder. Så er vi os selv, lige meget hvordan de ydre forhold måtte være.

At være sig selv er som et træ med dybe rødder og en kraftig stamme. Lige meget hvor meget vinden blæser, så flytter træet sig ikke. Det er ikke svært at se hvordan det kan føre til succes på alle områder af livet. Folk der er sig selv, forbliver rolige, selv i vanskelige situationer, og oplever meget mindre stress – og det er godt for deres helbred. De bliver aldrig overskyggede af omstændighederne og finder hurtigt kreative løsninger på problemer – stress blokerer kreativiteten, at være sig selv får den til at blomstre. De har mere selvtillid, færre konflikter og bedre relationer. Alle aspekter af livet er bedre. (Se succes). Desuden udstråler de positivitet og andre folk føler at de også bedre kan være sig selv omkring dem.

At være sig selv – målt objektivt

Regelmæssig TM fører til større udvikling af selv-aktualisering end man normalt ser

Det er forholdsvist nemt at måle objektivt i hvilken grad folk kan være sig selv ved at teste graden af deres selvrealisering – eller selvaktualisering.

Hidtil har man indenfor psykologien ment at graden af selvaktualisering ikke udvikler sig efter puberteten, ligesom ens intelligens heller ikke menes at udvikle sig yderligere efter puberteten. Men når folk begynder at praktisere TM, øges deres selvaktualisering markant, uafhængigt af deres alder.

E23-Self-actualizationDenne undersøgelse er en meta-analyse af alle de undersøgelser, der er foretaget af selvrealisering – eller selvaktualisering – og forskellige meditations-teknikker (i alt 42 undersøgelser). Alle andre former for meditation havde, som forventet, en meget lille effekt (= let forøget selvaktualisering). Men 18 undersøgelser af Transcendental Meditation viste i gennemsnit 3-4 gange større effekt (for mere information om undersøgelsen, se selvaktualisering). Det er forskellen på bare at slappe af og at transcendere. Kun ved virkelig at være sig selv, bliver vi også mere os selv i hverdagen.

Abraham Maslow, den psykolog der først udviklede begrebet “selvaktualisering”, mente at kun 1-2% af den almene befolkning kunne håbe på at blive fuldt selvaktualiserede. Men han beskrev hvordan nogle mennesker ind imellem havde “højdepunktsoplevelser” og at det kunne øge graden af deres selvaktualisering. Nu ser der ud til at findes en systematisk metode der fremmer disse højdepunktsoplevelser (beskrivelsen af at transcendere svarer nøje til beskrivelsen af Maslows højdepunktsoplevelser). Effekten er tydelig: Forskningen i TM viser at efter 10 år med TM scorer 38% i højeste kategori i selvaktualiserings-testen.

Men at være sig selv er kun en del af historien. Det er kun når vi virkelig er os selv at vi finder vores inderste natur, vores grundlæggende enhed med vores højere selv, med livets udspring, noget der er meget større end vores individuelle særpræg (se at transcendere = at transcendere = den højeste menneskelige erfaring).

Hvordan kan jeg lære at transcendere?

Rigtig meditation er uanstrengt og behagelig at praktisere – alle kan lære det og mange oplever resultater med det samme

Erfaringen af at transcendere kan kun opnås på en naturlig og uanstrengt måde. Det er en erfaring af indre stilhed der ikke kan opnås ved at prøve på at være stille. Jo mere man prøver, jo mere holder det sindet aktivt. At prøve at slappe af er selvmodsigende pr. definition. Det er derfor de fleste meditations-former der kræver koncentration, ikke har den store effekt.

Instruktion i Transcendental Meditation foregår individuelt, hos en certificeret lærer der er i stand til at instruere alle i hvordan man transcenderer.

Hvis man har haft den erfaring én gang, så husker sindet den og kan vende tilbage til den spontant, på en naturlig og uanstrengt måde, med den rette metode. Undervisningen i TM foregår over 4 på hinanden følgende dage. Dette grundkursus følges af et omfattende program af opfølgningsmøder der sikrer en fortsat korrekt udøvelse.

Har du to timer til at finde ud af hvordan alting kan blive bedre?