Time Magazine: TM er godt for hjertet

I 2012 bragte online udgaven af Time Magazine en artikel om en undersøgelse der er blevet til i samarbejde med U.S.As National Institutes of Health (NIH). Undersøgelsen fulgte 201 hjertepatienter over en periode på 5 år. Den gruppe der lærte TM, havde 48% færre tilfælde af hjerteanfald, slagtilfælde eller dødsfald sammenlignet med kontrolgruppen. Jo mere regelmæssige med TM-udøvelsen, desto større var effekten.  (For uregelmæssige udøvere var der et fald på 43%, for regelmæssige udøvere var faldet 61%). Læs hele Time-artiklen.