At transcendere = den højeste menneskelige erfaring