Fængsels-rehabilitering

R12-Dec-Resent-PrisonIndsatte i et særligt sikret fængsel der lærte Transcendental Meditation, udviste mindre modvilje i forhold til kontrolgruppen.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978