Øget intelligens—højere IQ hos universitetsstuderende

E5-Increased-Intell-Univers

Universitetsstuderende der praktiserede Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, viste en signifikant forøgelse af deres intelligenskvotient (IQ). De studerende var over 18 år og en øgning af deres IQ var teoretisk set ikke mulig. I kontrolgruppen sås ingen ændring i IQ. Forskellen mellem TM-gruppen og  kontrolgruppen var yderst signifikant (p <.0001) (hvad er en p-værdi?)Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991