Øget selv-aktualisering blandt universitetsstuderende

E24-Increased-Self-Develop

Universitetsstuderende der anvendte Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, øgede deres score markant m.h.t. ego-udvikling, målt efter deres dimission, i modsætning til kontrolgruppen af studerende ved tre andre universiteter.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005