Større selvstændighed

E47-IncrAutonomyTMSPStuderende der lærte TM-Sidhi-Programmet, opnåede over en ni-måneders periode større selvstændighed. Selvstændighed – defineret som rapporteret selvtilstrækkelighed, selvstændighed, frihed, uafhængighed og beherskelse af situationer – blev målt som én variabel blandt flere i et ikke-tidsbegrænset interview, der blev vurderet af uafhængige interviewere. Undersøgelsen var udformet så den fokuserede på erfaringer som personen satte pris på i livet. Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987