Højere intelligens hos studerende på Taiwan

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf

På Taiwan deltog 162 gymnasie-elever i en undersøgelse, hvor de efter tilfældighedsprincippet blev fordelt i 4 grupper: en TM gruppe og 3 kontrolgrupper. De 3 kontrolgrupper var: 1. en hvilegruppe 2. en gruppe, der praktiserede en kontemplations-meditation og 3. en gruppe, der ikke modtog nogen speciel opmærksomhed. Efter 6 – 12 måneder viste TM-gruppen en signifikant fremgang på 5 forskellige mål for intellektuel kapacitet, herunder 2 intelligenstests: “praktisk intelligens” p=.00009 og “fluid intelligence” p=.001. TM-gruppen viste også en signifikant fald i stress- symptomer i forhold til kontrolgruppen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001