Mindre reaktion på stress

E39-Decreased-Stress-ResponseUniversitetsstuderende, der lærte Transcendental Meditation, udviste mindre reaktion på stress efter 10 ugers praksis, i modsætning til øget reaktion på stress hos studerende, der blev udsat for “delayed-start condition”. Mindre reaktion på stress blev målt som hurtigere fysiologisk tilvænning til en stress-fremkaldende kraftig støj. Studerende, der lærte Transcendental Meditation, udviste også større hjerne-integration og mindre døsighed sammenlignet med kontrolgruppen. Ref. International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009