Mindre stress hos ledere

B25-Decr-Stress-ManagersEn undersøgelse over tre måneder blandt ledere i et firma, der fremstillede medicinsk udstyr, viste, at de der lærte Transcendental Meditation, viste en signifikant reduktion af stress, sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe. Det blev målt med standardiseret mål for oplevet stress, der viser i hvilken grad situationer opleves som belastende, ukontrollerbare eller uforudsigelige. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996