Forholdet mellem hvor længe man har praktiseret TM, studieresultater og IQ

Hvor længe man har praktiseret Transcendental Meditation viste sig at være signifikant korreleret med studieresultater og med IQ (r=.52, p<.001) og IQ (r=.59, p<.01) blandt gymnasie-elever, hvor Transcendental Meditation indgik som en del af pensum.Ref.Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago