Større ro hos ledere og arbejdere

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1En undersøgelse omfattende ledere og medarbejdere i bilindustrien fandt at efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation udviste deltagerne større fysiologisk ro, målt både under hvile og under udførelse af arbejdet, i forhold til en kontrolgruppe fra samme arbejdspladser. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

PTSD helbredt

R2-Dec-Stress-Disorder-v1Patienter, der lærte Transcendental Meditation efter at have søgt hjælp for traumatisk stress, udviste en signifikant reduktion i symptomerne på stress sammenlignet med patienter, der modtog psykoterapi. Ref. Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Mindre reaktion på stress

E39-Decreased-Stress-ResponseUniversitetsstuderende, der lærte Transcendental Meditation, udviste mindre reaktion på stress efter 10 ugers praksis, i modsætning til øget reaktion på stress hos studerende, der blev udsat for “delayed-start condition”. Mindre reaktion på stress blev målt som hurtigere fysiologisk tilvænning til en stress-fremkaldende kraftig støj. Studerende, der lærte Transcendental Meditation, udviste også større hjerne-integration og mindre døsighed sammenlignet med kontrolgruppen. Ref. International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Mindre stress hos ledere

B25-Decr-Stress-ManagersEn undersøgelse over tre måneder blandt ledere i et firma, der fremstillede medicinsk udstyr, viste, at de der lærte Transcendental Meditation, viste en signifikant reduktion af stress, sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe. Det blev målt med standardiseret mål for oplevet stress, der viser i hvilken grad situationer opleves som belastende, ukontrollerbare eller uforudsigelige. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mindre stress under udførelse af en opgave

B15-Dec-Stress-During-TaskEn undersøgelse blandt ledere og arbejdere i bilindustrien viste at deltagerne efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation udviste mindre fysiologisk stress (større hudmodstand) under udførelse af en opgave, sammenlignet med en kontrolgruppe fra samme arbejdsplads. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Mere stabil fysiologisk funktion: Mindre stress i hverdagen

H3-Calmer-Style-of-PhysiEn meta-analyse fandt at udøvere af Transcendental Meditation, udviste en roligere fysiologisk tilstand uden for meditationen, målt ved en lavere åndedrætsfrekvens og puls, større spontan hudmodstand og lavere niveau af mælkesyre i blodet, i modsætning til kontrolgruppen. Ref. American Psychologist 42: 879–881, 1987

Kommer sig hurtigere efter stress

H2-Recovery-from-stressUdøvere af Transcendental Meditation udviste hurtigere fysiologisk bedring (målt ved galvanisk hudmodstand) efter at have været udsat for en en høj, stressende lyd. En række lyde blev afspillet og efter nogle få afspilninger gav lyden ikke længere anledning til en stress-respons blandt TM-udøverne. Ref. Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Større fysiologisk stabilitet

H1-Greater-Phys-Stabil-v1Udøvere af Transcendental Meditation, udviste større stabilitet i det autonome nervesystem, målt ved mindre hyppige udsving i spontan hudmodstand (længere tid mellem udsvingene).Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Mindre stress, angst og ADHD-symptomer

E40-Stress-ADHD-SymptomsSkoleelever med diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), som lærte Transcendental Meditation, viste tre måneder senere mindre stress, mindre angst og færre ADHD-symptomer iflg. deres læreres og deres egen vurdering. P-værdierne på planchen viser fremgang i tests for følgende mål: ængstelig/deprimeret, tilbagetrukket/deprimeret, følelsesmæssige problemer, angst problemer, opmærksomhedsproblemer, ADHD problemer og det samlede antal problemer. Søjlerne på planchen indikerer ændring på ”samlet antal problemer”.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Hvad siger medierne om TM?