Mindre angst hos industriarbejdere

B13-Decr-Anxiety-Ind-wkrsEn undersøgelse udført ved Sumitomo Heavy Industries af det japanske arbejdstilsyn konstaterede mindre angst hos arbejdere der lærte Transcendental Meditation, i forhold til en kontrolgruppe på samme arbejdsplads. Ref. Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Større ro hos ledere og arbejdere

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1En undersøgelse omfattende ledere og medarbejdere i bilindustrien fandt at efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation udviste deltagerne større fysiologisk ro, målt både under hvile og under udførelse af arbejdet, i forhold til en kontrolgruppe fra samme arbejdspladser. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Mindre stress på arbejdspladsen

B11-Decreased-Job-TensionEn undersøgelse blandt ledelse og medarbejdere i bilindustrien fandt, at efter tre måneders regelmæssig TM-udøvelse, havde de ansatte mindre arbejdsrelateret stress end kontrolgruppen på samme arbejdsplads.Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Handel og industri

B3-Incr-Occupational-CoherEn  undersøgelse af ledelse og medarbejdere i bilindustrien fandt at efter tre måneders regelmæssig TM-udøvelse viste deltagere en højere grad af kohærens på arbejdspladsen, som vist ved 7 job-relaterede mål, sammenlignet med en kontrolgruppe på samme arbejdsplads.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Bedre forhold til kolleger

B10-Impro-RelationsCo-WorkAnsatte der lærte Transcendental Meditation, fik et bedre forhold til kolleger sammenlignet med kontrolpersoner. Ref. Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Bedre forhold til overordnede

B9-Impr-Relation-SupervEn undersøgelse blandt 42 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, viste at de fik et bedre forhold til deres overordnede sammenlignet med kontrolpersoner. Ref. Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Bedre kollegiale og personlige relationer

B8-Impr-Work-&-PersEn undersøgelse blandt ledelse og medarbejdere i bilindustrien viste, at efter tre måneders regelmæssig TM-udøvelse havde medarbejderne fået bedre kollegiale og personlige relationer sammenlignet med en kontrolgruppe på samme arbejdsplads.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Større tilfredshed både i arbejds-og privatlivet

B6-Incr-Satis-Prof_Pers-v1En undersøgelse blandt ledere og medarbejdere i bilindustrien fandt, at efter tre måneders TM-udøvelse følte medarbejderne sig mere tilfredse både i deres privatliv og arbejdsliv, sammenlignet med en kontrolgruppe på den samme arbejdsplads.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Større arbejdsglæde hos ledere og ansatte

B5-Incr-Job-Sat-Exec_WorkEn undersøgelse blandt ledere og ansatte i bilindustrien fandt, at deltagerne efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation var mere tilfredse med deres arbejde, sammenlignet med en kontrolgruppe på den samme arbejdsplads. Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Større arbejdsglæde

B4-Increased-Job-SatisEn undersøgelse omfattende 40 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, viste større arbejdsglæde sammenlignet med kontrolgruppen. Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Øget leder-adfærd hos medarbejdere

B33-Incr-Leadership-BhvrMedarbejdere i et firma i fødevareindustrien, der lærte TM-teknikken, viste efter fire måneder en signifikant fremgang i en test af deres leder-adfærd, sammenlignet med en kontrolgruppe af medarbejdere, der ikke deltog i TM.Ref.Career Development International 4: 149–154, 1999

Større indsats for arbejdspladsen

B23-Incr-Contrib-Organiz-v1En tre-måneders foreløbig undersøgelse, omfattende ledere i et firma for medicinsk udstyr fandt, at de, der lærte Transcendental Meditation, ydede en større indsats for arbejdspladsen’, sammenlignet med en kontrolgruppe. Indsatsen var defineret som et kombineret indeks af data for større produktivitet, bedre lederadfærd, øget vitalitet, forbedret mentalt helbred, forbedret tilstrækkelighed i arbejdet og mindre vrede. Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mindre ønske om at skifte arbejde

B7-Decr-Desire-to-Chg-Jobs-v1I en undersøgelse blandt 42 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, viste det sig at være mindre ønske om at skifte arbejde, sammenlignet med en kontrolgruppe. Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Større medarbejder-effektivitet

B2-Incr-Employee-EffectiveEn undersøgelse omfattende tilsynsførende og arbejdere i bilindustrien fandt, at de efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation udviste øget effektivitet, sammenlignet med en kontrolgruppe fra samme arbejdsplads. Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Bedre arbejdsindsats

B1-Improved-Job-PerformanceI en undersøgelse omfattende 42 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, udviste de en bedre arbejdsindsats sammenlignet med kontrolgruppen. Ref.Academy of Management Journal 17: 362–368, 1974

Sundere adfærd hos ledere

B24-Incr-HealthPromotBhvr-v1I et firma, der fremstiller medicinsk udstyr, udviste ledere, der havde lært Transcendental Meditation, efter tre måneder en sundere adfærd målt som mere regelmæssige motions, spise- og sovevaner samt et fald i alkoholforbrug, sammenlignet med en kontrolgruppe fra det samme firma. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mindre depression på længere sigt hos statsansatte

B32-LT-Decr-Depress-GovPersEn længerevarende undersøgelse af statsansatte, der lærte Transcendental Meditation, viste, at efter tre år oplevede de fortsat signifikant mindre af depression sammenlignet med en kontrolgruppe af ansatte, der havde deltaget i et stress-management-program. Ref. em>Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Mindre depression hos ansatte på et topsikret regeringsprojekt

B31-Decr-Depress-Govt-PersMeget stressede ansatte ved en topsikret statsorganisation oplevede mindre depression efter at have lært Transcendental Meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe af ansatte, der deltog i et stress-management-program. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Mindre impulsivitet hos industriarbejdere

B20-Decr-Impulsiveness-IndEn undersøgelse ved Sumitomo Heavy Industries foretaget af det japanske arbejdstilsyn viste mindre impulsivitet hos en gruppe på 427 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe på 308 ansatte fra den samme arbejdsplads. Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Mindre følelsesmæssig ustabilitet hos industriarbejdere

B19-Decr-Emot-Instabil-IndEn undersøgelse ved Sumitomo Heavy Industries foretaget af det japanske arbejdstilsyn viste mindre følelsesmæssig ustabilitet hos en gruppe på 427 ansatte, der lærte Transcendental Meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe på 308 ansatte fra samme arbejdsplads. Ref. Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Bedre nattesøvn hos industriarbejdere

B17-Improved-sleep-ind-wkrsEn undersøgelse foretaget ved Sumitomo Heavy Industries af det japanske arbejdstilsyn viste, at de 427 ansatte der lærte Transcendental Meditation, lettere var i stand til at falde i søvn om aftenen end kontrolgruppen på 308 ansatte fra den samme arbejdsplads. Ref. Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990

Bedre søvnkvalitet hos ledere og arbejdere

B16-Impr-Sleep-Qual-Exec_WEn undersøgelse blandt ledere og ansatte i bilindustrien viste, at efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation var søvnkvaliteten signifikant forbedret (p<.0025) sammenlignet med en kontrolgruppe fra den samme arbejdsplads. Virkningen var størst blandt regelmæssigt mediterende. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Mindre stress hos ledere

B25-Decr-Stress-ManagersEn undersøgelse over tre måneder blandt ledere i et firma, der fremstillede medicinsk udstyr, viste, at de der lærte Transcendental Meditation, viste en signifikant reduktion af stress, sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe. Det blev målt med standardiseret mål for oplevet stress, der viser i hvilken grad situationer opleves som belastende, ukontrollerbare eller uforudsigelige. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mindre angst hos statsansatte

B29-Decr-Anxiety-Govt-PersAnsatte i et statsorgan på et højt sikkerhedsniveau, der lærte Transcendental Meditation, udviste mindre angst, sammenlignet med en kontrolgruppe af ansatte, der deltog i et stress-management-program. Ref. Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Varigt mindre angst hos statsansatte

B30-LT-Decr-Anxiety-GovPersStatsansatte, der lærte Transcendental Meditation, blev testet igen efter tre år og udviste varig mindskelse af angst, sammenlignet med en kontrolgruppe af ansatte, der havde deltaget i et stress-management program. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Bedre mentalt helbred hos ledere

B27-Impr-Mental-Health-Mgrs-v1Ledere, der lærte Transcendental Meditation, viste i løbet af tre måneder en signifikant fremgang i et standard-spørgeskema om mentalt helbred, sammenlignet med en kontrolgruppe. Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Fabriksarbejdere holder spontant op med at ryge

B22-Free-From-smoking-indEn undersøgelse ved Sumitomo Heavy Industries foretaget af det japanske National Institute of Industrial Health fandt en stigning i antallet af personer, der var holdt med at ryge i en gruppe ansatte, der havde lært Transcendental Meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe på 308 ansatte fra den samme arbejdsplads. Det var ikke undersøgelsens formål at få deltagerne til at holde op med at ryge, men det blev bemærket som en spontan bivirkning.Ref. Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990

Mindre cigaret- og alkoholforbrug hos ledere og ansatte

B21-Decr-Cig_Alc-ConsumEn undersøgelse omfattende ledere og ansatte i bilindustrien i USA fandt, at efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation havde de ansatte et mindre cigaret- og alkoholforbrug, sammenlignet med en kontrolgruppe fra samme arbejdsplads. Nedsat cigaret- og alkoholforbrug var ikke målet for undersøgelsen, men blev noteret som en bivirkning. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Bedre helbred hos ledere og fabriksarbejdere

H7-Improved-Health-Executi-v1Ledere og andre ansatte fra to afdelinger på en bilfabrik udviste en bedre helbredstilstand efter tre måneders regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation, målt ved egne angivelser om fysisk og mentalt helbred, foruden et mål for graden af alvoren og hyppigheden af sygdomstilfælde, sammenlignet med kontrolgrupper fra de samme arbejdspladser. Ref. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Bedre helbred hos japanske fabriksarbejdere

H6-Decreased-Phys-Com-SuDenne undersøgelse, foretaget af det japanske arbejdstilsyn, viste at 427 ansatte ved Sumitomo Heavy Industries, der lærte Transcendental Meditation, oplevede færre fysiske lidelser efter fem måneders udøvelse, sammenlignet med en kontrolgruppe fra samme firma. Ref. Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Større vitalitet hos ledere

B28-Incr-Vitality-ManagersLedere i et firma for medicinsk udstyr, der lærte Transcendental Meditation, viste en signifikant stigning på en standardskala for fysisk vitalitet, i modsætning til en tilsvarende kontrolgruppe. Der blev målt højere energiniveauer og mindre træthed. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Bedre helbredstilstand hos ledere

B26-Decr-PhysSymptomsMgersLedere, der lærte Transcendental Meditation, udviste i en undersøgelse over tre måneder et signifikant fald i et standardiseret mål for stress-forbundne somatiske symptomer som brystsmerter og hovedpine, sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe. Ref. Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mere succes på arbejdet

D8-Incr-Employ_VetsBlandt en gruppe krigsveteraner, der havde svært ved at blive integreret i samfundet, udviste de der lærte Transcendental Meditation, en signifikant bedre evne til at holde på jobbet, sammenlignet med veteraner der modtog andre former for behandling ved en institution for erhvervsrehabilitering (Vocational Rehabilitation Unit).Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 3: 2123–2127, 1989

Hvad siger medierne om TM?