Bedre studieresultater for kandidatstuderende

E12-Impr-PostGrad-AcadIngeniørstuderende der lærte Transcendental Meditation, viste bedre præstationer ved deres eksaminer efter seks måneder, i forhold til tilfældigt udvalgte kontrolstuderende fra det samme studie. Ref.British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985